dijous, 21 de maig de 2009

Professors...de grec?

Ens voldríem fer ressò d'una situació que alguns companys nostres han posat de manifest al fòrum que la XTEC dedica al món clàssic sobre el darrer concurs de trasllat. Segons diu la normativa "És requisit indispensable per poder accedir als llocs de treball dels centres públics d'ensenyament secundari, d'escoles oficials d'idiomes, d'escoles d'art i superiors de disseny i de formació de persones adultes, mitjançant la participació en qualsevol de les fases en què s'estructura el concurs de trasllats, ser titular de l'especialitat del cos des del qual es participa". D'acord amb allò que preveu la disposició addicional 10 del Reial decret 1635/1995, de 6 d'octubre (BOE núm. 242, de 10.10.1995), als llocs de treball de cultura clàssica hi podran accedir indistintament els catedràtics i professors d'ensenyament secundari titulars de les especialitats de grec o de llatí. El professorat que hi accedeixi restarà obligat a impartir, si escau, tant les matèries atribuïdes a l'especialitat de grec com a la de llatí. Algunes veus demanen que per què les places de llatí o de grec en centres d'una sola plaça no es reconverteixen en places de clàssiques i així hi podrem accedir tots i acabar fent el mateix: llatí i grec. Bé o el poc que queda de grec, ja que en molts centres ja no s'impartirà el proper curs. La situació comença a ser desesperant, potser és moment de fer alguna cosa, no?

Per conèixer la situació del grec i de les clàssiques en general d'una manera més detallada, així com les formes d'organització de les matèries en els diferents centres, un grup de treball de l'ICE de la UAB ha dissenyat una enquesta a la qual podeu accedir clicant aquí.

Us animem a entrar-hi i deixar-hi la informació demanada.1 comentari:

G. H. ha dit...

Hola, soy un profesor de Toledo que estoy intentando montar una asociación como la vuestra en Castilla La Mancha, si podéis asesorarnos os lo agradeceríamos. Un saludo.