diumenge, 20 de desembre de 2009

Últimes informacions relatives a la selectivitat 2010

Des del 14 de desembre, podeu trobar a l'adreça http://www.gencat.cat/universitats/pau l'estructura de l'exercici i els criteris generals d'avaluació de cadascuna de les matèries de PAU. Us informem també de la "Crida pública per participar en els tribunals de PAU 2010 ", que es va iniciar el 9 de desembre. Recordeu que única i exclusivament poden actuar com a corrector/ra en els tribunals de PAU el professorat funcionari del centre i que la selectivitat tindrà lloc els dies 8, 9, i 10 de juny i 7,8 i 9 de setembre del 2010.

Us enllacem als acords definidors de la nova selectivitat i també al tríptic de la crida de correctors. Recordeu que totes aquestes informacions i altres relatives a la nova selectivitat les trobareu a:

Oficina d'Organització de Proves d'Accés a la Universitat
Via Laietana, 33, 2n 1a
08003 Barcelona
Tel: 93 552 69 80
Fax: 93 552 69 83
coordinaciopau.cur@gencat.cat
http://www.gencat.cat/universitats/pau