dilluns, 24 de setembre de 2012

L'avantprojecte de la LOMCE i les clàssiques

Com molts ja sabeu, divendres es va fer públic l'avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat de l'Ensenyament que ha preparat el nou govern. En aquesta nova normativa la situació de les assignatures de clàssiques canviarà respecte a l'actual: A batxillerat hi haurà tres assignatures de modalitat obligatòries per a cada nivell; Llatí I i Llatí II seran obligatoris per als que elegeixin fer batxillerat humanístic, però no per als de social que hauran de fer Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials. Les altres matèries de modalitat per als d'humanístic seran Història del Món Contemporani i Literatura Universal a primer, i Geografia i Història de l'Art a segon. Grec es podrà oferir però com a matèria optativa en una franja que compartirà amb la segona llengua estrangera als dos cursos, Economia i Tecnologies de la Informació i de la Comunicació a primer, i Història de l'Art a segon: Massa competència per a una assignatura ja molt minoritària. La llei també permetrà oferir com a matèria optativa una matèria d'una modalitat diferent a aquella que cursi l'alumne; això obriria una porta a que alguns instituts oferissin el Llatí fora de l'humanístic. A 4t d'ESO finalment no serà obligatori fer Llatí a tots els grups com s'havia especulat anteriorment. L'últim curs de la secundària obligatòria estarà dividit en tres itineraris: un per a alumnes que vulguin fer cicles, un per als que vagin a fer batxillerat científic-tecnològic i el tercer per als que tinguin intenció de fer batxillerat social-humanístic. Aquests últims estaran obligats a fer Llatí indistintament de si més endavant fan el batxillerat social o l'humanístic. L'avantprojecte no recull de moment cap assignatura de Cultura clàssica com a matèria optativa a l'ESO, com sí ho feia la LOE; la llei de moment només obliga a oferir una segona llengua estrangera i una matèria de plàstica en alguns nivells. Això no impedeix a priori que es pugui oferir una Cultura Clàssica però sí suposa un pas enrere en la situació actual. Com sempre esperem els vostres comentaris.