Qui som?

Què és l'APLEC?

L’APLEC és l’Associació de Professorat de Llengües Clàssiques de Catalunya. L’APLEC neix amb el propòsit de convertir-se en un punt de contacte i de col·laboració per a les persones vinculades al món clàssic, especialment per al col·lectiu de professors de clàssiques de secundària.

El 18 d’abril de 2008 es van reunir un grup de professorat de clàssiques a l’ IES Emperador Carles de Barcelona i van decidir tirar endavant la proposta de creació d’una associació de professors de clàssiques. D’aquesta manera l’associació, sota la denominació d’ APLEC, va quedar constituïda, i aquells professors n’esdevingueren els socis fundadors. En la mateixa reunió es van triar els membres de la Junta i es redactaren els estatuts pels quals s’havia de regir l’associació. Després d’aquesta trobada, es van portar els estatuts al Departament de Justícia per tal d’aconseguir el reconeixement legal. La resolució arribava a finals de desembre.


Els objectius de l'APLEC

L’APLEC intenta donar resposta a un conjunt de mancances detectades pel professorat de clàssiques a partir dels objectius següents:
  • Defensar els interessos dels docents de llengües clàssiques, especialment dels que treballen en l’àmbit de l’ensenyament secundari.
  • Treballar en la formació del professorat de secundària, tant pel que fa a la formació presencial com pel que fa a la formació telemàtica.
  • Facilitar l’accés dels docents de secundària a les noves tecnologies i la seva aplicació didàctica.
  • Fomentar el treball col·laboratiu entre el professorat de clàssiques, tant de centres públics com privats, de l’àmbit de l’ensenyament secundari i universitari.
  • Col·laborar amb totes aquelles persones i associacions que promoguin el conreu i estudi de les llengües i la cultura grecollatines a Catalunya.
  • Ésser un punt de trobada i referència per al professorat de clàssiques i, alhora, ésser un punt de partença de projectes i idees relacionades amb el món clàssic.
  • Actuar, si escau, com a representants del professorat de clàssiques davant de l’administració pública.
La junta de l'APLEC
 
La junta directiva està constituïda de la manera següent:
Presidenta: Meritxell Blay. 
Tresorer: Guillem Cintas. 
Secretari: Sergi Ricart. 
Vocal 1: Xavi Tresserra. 
Vocal 2: Sebastià Giralt.

Per saber-ne més

Per consultar els estatuts, clica aquí.