dijous, 26 de juny de 2008

El llatí i les PAU

Com a conseqüència de l'enuig que molts de vosaltres heu manifestat a causa del nivell de l'examen de llatí de selectivitat, hem pensat de fer una carta COM A ASSOCIACIÓ DEL PROFESSORAT DE CLÀSSIQUES que podeu signar per fer-la arribar a la coordinació de les PAU per tal que el nivell de les proves de les PAU sigui l' adequat a la realitat dels nostres estudiants.
A l'atenció del coordinador de selectivitat de llatí:
A l'atenció de la coordinadora de les PAU de Catalunya:
Benvolguts senyors,
Ens adrecem a vostès com a responsables de la selectivitat a Catalunya per transmetre’ls el malestar que ha generat entre el professorat la prova de llatí d’aquesta darrera convocatòria.
Com a docents, sabem la dificultat que comporta idear una prova objectiva i que satisfaci a tothom. És cert que les proves de llatí de les últimes convocatòries han tingut un nivell més que acceptable i accessible per al nostre alumnat. Això ha quedat palès en un resultats prou satisfactoris tant per a professorat com per a l’alumnat, la qual cosa fa que els alumnes vulguin cursar les nostres matèries ja que no hi ha un salt entre el nivell del treballat a classe en comparació amb el que se’ls exigirà a les proves de les PAU.
Tanmateix, aquest any (tot i que l’examen no sortia del temari proposat) l’acumulació de dificultats comportava que la gran majoria d’alumnes no poguessin copsar-ne el sentit, ja que a més de la dificultat que presentava, es tracta d’un text no seguit, sinó format per diverses oracions extretes del seu context original, que pensem que encara dificulten més la comprensió (podeu consultar el text original i sense retocs a http://penelope.uchicago.edu/Thayer/L/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/7*.html, XLVIII, 153- 156).
NOSALTRES patim perquè les notes dels nostres estudiants no es vegin afectades, ja que una prova excessivament dura o amb resultats nefastos pot provocar un rebuig cap a les nostres matèries, ja de per sí minoritàries i amb greus problemes per ser ofertes als instituts de secundària.
Esperem que entenguin que la intenció d’aquesta carta no és anar en contra de ningú, sinó provocar una reflexió sobre la prova de selectivitat i transmetre-ls el neguit del professorat de clàssiques de secundària i la inquietud de quines conseqüències poden derivar-se dels resultats d’aquesta prova (principalment, un descens del nombre d’alumnes de les nostres matèries).

Si voleu que consti la vostra signatura feu-nos arribar les vostres dades (nom, cognoms, DNI, nom del centre on treballeu) a correu.aplec@gmail.com.