divendres, 20 de març de 2009

El futur de les clàssiques

Darrerament diverses persones han manifestat la seva preocupació pel futur de les clàssiques, i, especialment, del grec. En molts instituts l’assignatura no s’imparteix, ja sigui per la poca demanda, ja per la poca simpatia que desperta l’assignatura en els equips directius. L’ increment en una hora setmanal de les matèries de modalitat, i la implantació del llatí de 4t, suposen un excedent en l’horari del professor de clàssiques difícil de solucionar. Amb tot, un s’adona que, vista la trajectòria d’aquests temps cap a una formació cada cop menys humanista, la desaparició del grec esdevé una possibilitat no gens remota. Situacions semblants es viuen en altres comunitats. Ara, per exemple, en el País Valencià, veuen perillar les matèries optatives Fonaments Lèxics i Referents Clàssics, ofertades al batxillerat. Què vindrà després? Dit això, només resta pensar què podem fer per evitar la decadència de les clàssiques i actuar en conseqüència.