dimecres, 14 d’octubre de 2009

Les clàssiques a les noves PAU

Les clàssiques a la nova selectivitat


De quantes parts consta la nova selectivitat?
Dues: una general, en què l'alumne s'haurà de examinar obligatòriament de cinc matèries, i que farà mitjana amb la nota de batxillerat per obtenir una nota de tall que pot arribar al 10. L'alumne, sua sponte, pot realitzar també una segona part, específica, que li pot reportar fins a 4 punt més que se li sumaran a la nota de tall. Per tant, l'alumne que faci les dues parts pot aspirar a una nota màxima de 14.

De quines matèries ha d'examinar-se l'alumne obligatòriament?
Només de cinc: llengua catalana, llengua castellana, primera llengua estrangera, filosofia o història, i una matèria de modalitat a elecció (pot ser grec, pot ser llatí o pot ser una altra).

De quantes matèries de modalitat pot examinar-se un alumne?
Una obligatòriament, ut supra diximus, a la part general. A la part específica pot elegir examinar-se de fins a tres matèries més; l'alumne decideix de quantes i de quines s'examina.

Hi ha l'obligació d'examinar-se d'alguna matèria de modalitat?
No, cada alumne pot elegir les matèries de modalitat de què vol examinar-se: pot fer-ho de grec i no de llatí, i a la inversa; o pot examinar-se de les dues... o de cap.

Com es calcula el total obtingut a la part específica, que se suma a la nota de tall?
Segons la carrera elegida per l'alumne, cada nota dels exàmens de la part específica es multiplica per 0,2 o per 0,1; els dos resultats més alts són sumats i afegits a la mitjana de tall obtinguda.

Per a quines carreres la nota de l'examen de llatí es ponderaria sobre 0,2 a la part específica?
Per a totes les vinculades al món de les lletres, incloent-hi Traducció i interpretació, i a les humanitats (com Filosofia, Història, Arqueologia, etc); també per a bona part de les carreres d'arts (Disseny, Belles arts, Comunicació audiovisual) i de ciències socials i jurídiques (Dret, Periodisme, Educació, etc).

Pot un alumne examinar-se per a la carrera de Psicologia?
Sí, tot i que d'acord amb el criteri de les universitats, la carrera de Psicologia estigui inscrita dins de la branca de Ciències de la Salut, l'alumne pot examinar-se de la matèria de modalitat que vulgui a la part general (fins i tot llatí o grec). Tanmateix no podrà fer-ho de cap altre matèria a la part específica, on només valdran les matèries pròpies del batxillerat científic. Per tant només podrà aspirar a una nota màxima de 10, quedant en inferioritat de condicions davant dels alumnes del científic que podran obtenir fins a una nota màxima de 14.

On puc consultar les ponderacions de la part específica?
Al web del Departament d'Universitat.

Per què la nota de grec es pondera només sobre 0,1 fins i tot per a filologia clàssica?
Perquè les ponderacions - fins a la selectivitat de 2011 - afavoreixen les matèries que fins el curs passat eren obligatòries a cada modalitat de batxillerat: per exemple, Llatí i Història de l'art a l'Humanístic, la nota de les quals es pondera sobre 0,2 fins i tot per a carreres a què no estan vinculades.

Ara que ja sabem com funciona la normativa, potser ha arribat el moment de fer alguna cosa? A la Comunitat valenciana, ja s'han començat a moure; i al fòrum de Chiron també.
Des d'aquest blog, volem recollir les vostres demandes i si escau podríem iniciar la redacció d'un document col·laboratiu per fer-lo arribar a la coordinació de les PAU. Què en penseu?

2 comentaris:

Ana Ovando ha dit...

La información actualizada sobre las actuaciones que se llevan a cabo en la Comunidad Valenciana sobre la petición de nuevas ponderaciones se encuentran en la página de la Plataforma por el griego y latín (incluyendo una nueva hoja de adhesiones).

ASSOCIACIÓ DE PROFESSORS DE LLENGÜES CLÀSSIQUES ha dit...

Muchas gracias por la informació. Hemos cambiado el enlace inicial por el facilitado.