dissabte, 8 de maig de 2010

El Govern modifica la nova prova d'accés a la universitat

El nombre de matèries a què els estudiants es poden presentar en la fase específica de l'examen es limita a quatre


El Consell de Ministres ha aprovat una modificació del reial decret que regula la nova Prova d'Accés a la Universitat, que substituirà la selectivitat tradicional el mes de juny vinent.

L'objectiu d'aquesta modificació és garantir la igualtat d'oportunitats de tots els alumnes en la realització dels exercicis i precisar detalls que assegurin la correcta interpretació del conjunt de la norma, segons la referència del Consell.

Es limiten a quatre el nombre de matèries a què els estudiants es poden presentar en la fase específica de la Prova d'Accés a la Universitat per evitar la complexitat organitzativa, i s'estableixen les mateixes condicions per als exercicis de la fase específica i els de la fase general.

En els dos casos, cada exercici presentarà dues opcions diferents (l'estudiant haurà de triar-ne una) i es permetrà a l'alumne contestar-lo en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma on es trobi el centre en què s'examina.

Concurrència competitiva

Es garanteix que en les situacions en què hi hagi concurrència competitiva es proporcionen les mateixes oportunitats a tots els estudiants.

Els alumnes que tenen accés directe a les ensenyances universitàries per estar en possessió de títols de Formació Professional de Grau Superior o de tècnic superior en Arts Plàstiques o Ensenyances Esportives podran presentar-se a la fase específica i pujar nota, com passa amb els estudiants procedents de Batxillerat.

També s'estableix un sistema que impedeix lesionar els interessos d'aquells estudiants que es van presentar a les proves d'accés quan encara no existia la nova fase específica que permet augmentar la nota fins en quatre punts.

Aplicació dels paràmetres actuals

Als alumnes en aquesta situació se'ls considerarà un màxim de dues matèries de les quals ja es van examinar en el seu moment (sempre que coincideixin amb matèries adscrites a la branca de coneixement del títol en què vulguin ser admesos) i a les qualificacions que van obtenir en aquestes matèries se'ls aplicaran directament els paràmetres de ponderació de la fase específica actual sense necessitat d'examen.

Aquesta mesura és transitòria i només s'aplicarà en les proves d'accés al curs 2010-2011.

El termini per veure l'examen corregit després de la segona correcció s'amplia a 10 dies, originalment era de cinc

2 comentaris:

Esteve ha dit...

Un conegut meu va tenir de profa la que mana en això de la sele, una tal Gomez, totalment antipática i incapaç de fer classe dues setmanes seguides. Que treguin aquests ineptes que no saben on van, por favor!

Guillem Cintas Zuazua ha dit...

Esteve… perdona… però en català no es diu "la que mana", sinó "qui mana"; "antipática"… em nego a comentar. A més a més, "per favor" no em sona a català de Pau Riba (es que si intentem comparar el teu estil amb el lèxic de l'avi… com deia aquell: no hase falta que dises nada más)
No vull crear polèmica amb tu, però m'agradaria alguna proposta que no sigui queixar-se de tot.
Si no s'ofereixen alternatives, qualsevol comentari cau en sac foradat.
Gràcies