diumenge, 30 de gener de 2011

Prendre's la vida amb filosofia!

Savis i filòsofs: prendre’s la vida amb filosofia
Cicle de conferències del 31 de gener al 7 de març al Caixa Fòrum de Tarragona.

Dilluns 31 de gener, a les 19.00 h
Saber viure en Aristòtil: qui en coneix la norma?
La comprensió de la realitat que ens envolta és una condició
bàsica per a l’aplicació pràctica del saber filosòfic i millorar,
així, la qualitat moral de les nostres vides.
Tomás Calvo, catedràtic de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid
Dilluns 14 de febrer, a les 19.00 h
Epicur: el plaer com a mètode per a la pràctica ètica
La filosofia hedonista d’ Epicur és el camí proposat per assolir el benestar i la vida feliç sustentada sobre sòlids fonaments ètics.
Montserrat Jufresa, catedràtica de Filologia Grega de la Universitat de BarcelonaERÈNCIES
Dilluns 21 de febrer, a les 19.00 h
La filosofia com a iniciació
A partir del model d’iniciació religiosa, la filosofia va esdevenir també una via per accedir al coneixement de veritats transcendents i divines.
Alberto Bernabé, catedràtic de Filologia Grega de la Universitat Complutense de Madrid
Dilluns 28 de febrer, a les 19.00 h
La teràpia de la filosofia: guia pràctica per a problemes d’avui
Les antigues escoles filosòfiques, com la cínica, l’estoica i l’escèptica continuen vigents avui dia per aconseguir la felicitat.
Ramón Román, professor titular de Filosofia de la Universitat de Còrdova
Dilluns 7 de març, a les 19.00 h
Saviesa i filosofia
La filosofia aparegué a Grècia com a reconeixement de les limitacions de la saviesa humana, representada pels set savis, amb la voluntat d’iniciar el camí cap al saber.
Coordinació de les sessions
Francesc Casadesús, professor titular de Filosofia de la Universitat de les Illes Balears